Svenska ampassaden i Peking

Svenska ampassaden i Peking

Sveriges ambassad i Peking är en stor ambassad med 50 medarbetare varav tjugotalet är utsända svenskar. Vi söker nu en praktikant för höstterminen 2009.

Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och de svensk-kinesiska relationerna på alla plan växer i betydelse. I ambassadens uppdrag ingår politisk och ekonomisk rapportering, näringslivsfrämjande, Sverige- och kulturfrämjande, viseringshantering samt konsulära och administrativa uppgifter såsom stöd till svenska medborgare i behov av hjälp. En viktig del av verksamheten består av in- och utgående besök. Hösten 2009 kommer i hög grad att präglas av det svenska EU-ordförandeskapet.

Du kommer som praktikant att mestadels tillhöra ambassadens ekonomiska sektion, men ambitionen är att du skall få inblick i all verksamhet som bedrivs inom ambassaden, inklusive de arbetsuppgifter som följer av EU-ordförandeskapet.

Den ekonomiska sektionen ansvarar för att analysera och rapportera om Kinas ekonomi och handelspolitik samt att bedriva ett aktivt handels- och investeringsfrämjande. Häri ingår löpande kontakter med näringsliv och myndigheter i såväl Kina som Sverige. Den ekonomiska sektionen har flera större löpande projekt på bl.a. miljöteknik-, innovations- och life science-området och samarbetar nära med Exportrådet, ISA, ITPS och Visit Sweden.

Arbetsuppgifter:
Målsättningen är att Du skall integreras i ambassadens dagliga arbete, och därmed få en god inblick i hur arbetet på en utlandsmyndighet bedrivs. Du kommer i första hand att bistå den ekonomiska sektionen. Häri ingår bl.a. researcharbete, rapportering samt aktivt deltagande i olika projekt. Arbetet är mångsidigt och ställer krav på såväl analytisk kompetens som en förmåga att kunna hantera praktiska uppgifter.

Villkor för praktik:
För formell behörighet krävs att praktikperioden ingår som en del i ordinarie utbildningsprogram, att den är meriterande för akademiska poäng, samt studiemedelsberättigande. Praktiken är oavlönad. Sökanden måste enligt Utrikesdepartementets bestämmelser vara svensk medborgare. Om Du har avslutat Dina studier eller i övrigt inte uppfyller villkoren kan praktiktjänstgöring ej medges.

Sökande:
En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att Du besitter goda kunskaper i det kinesiska språket. Du bör ha ett stort intresse för utvecklingen i Kina, och gärna tidigare Kinaerfarenhet. Arbetet kräver även att Du har förmåga att uttrycka Dig mycket väl i skrift, och att Du kan arbeta självständigt men också ingå i ett team. God social förmåga samt lätt för att anpassa sig till olika situationer är också meriterande.

Praktikperiod:
Höstterminen 2009. Praktiktjänstgöringen påbörjas i början av september 2009.

Boende:
Ambassaden har möjlighet att hyra ut en liten gästbostad inne på ambassadområdet.

Mer information:
Om Du har några praktiska frågor angående ansökan och praktiktjänstgöring är Du välkommen att ställa dessa per e-mail till kanslichefen Anne Stymne. Om Du har frågor om arbetsuppgifterna är Du välkommen att ställa dessa via e-mail till Per-Arne Hjelmborn, chef för den ekonomiska sektionen.

anne.stymne@foreign.ministry.se
per-arne.hjelmborn@foreign.ministry.se

Ansökan:
Din ansökan bör innehålla CV och personligt brev på svenska där Du motiverar varför Du vill ha praktikplatsen och beskriver hur den utgör ett led i Din utbildning. Ange minst två referenter med kontaktinformation. Ansökan skickas elektroniskt till ambassaden.peking@foreign.ministry.se

Sista ansökningsdag:
Den 7 april 2009. Vår målsättning är att kunna lämna besked till de sökande senast den 8 maj 2009.