Praktiktjänstgöring på ambassaden i Rom

Praktiktjänstgöring på ambassaden i Rom

Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor m.m.

Svenska medborgare inskrivna vid svenskt eller utländskt universitet/högskola kan komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Även studenter som är inskrivna vi Arbetsförmedlingen och genom densamma anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan komma ifråga för praktik.

Ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår under praktiken. Praktikanten måste kunna visa en giltig försäkring och förväntas själv ordna sitt boende i Rom.

Registerkontroll kommer att ske innan praktiken kan påbörjas.

Praktikplats vid bilaterala avdelningen:

Mycket goda kunskaper i svenska, italienska och engelska  (tal och skrift) är nödvändiga. Om du är intresserad av att praktisera vid svenska ambassaden i Rom kan du skicka ett personligt ansökningsbrev, betyg från gymnasium och universitet, betyg/intyg från ev. arbetslivserfarenhet  och ett CV.

För mer information och ansökan kontakta ambassaden via e-post ambassaden.rom@foreign.ministry.se

Sista ansökningsdag för praktik till hösten är den 6 april 2009.