Två praktikanter till Sveriges Generalkonsulat i Los Angeles, höstterminen 2009

Generalkonsulatets uppgifter är dels att sprida information om Sverige och främja näringslivssamarbete, dels konsulära ärenden (främst pass- och viseringshantering) och bistånd till svenska medborgare i västra USA. Miljöteknik, bioteknik, IT och de kreativa industrierna (film, musik och design) står i fokus för arbetet med näringslivsfrämjande. Generalkonsulatet samarbetar med övriga svenska främjandeaktörer i USA.

Uppgifter för praktikanterna

Generalkonsulatet söker två praktikanter till höstterminen. En kommer att få sin praktik förlagd till den konsulära sektionen. Genom att delta i den dagliga konsulära verksamheten får praktikanten en inblick i hur utlandsmyndigheter arbetar med dessa frågor.  Det rör sig bland annat om beredningen av pass- och viseringsärenden, uppehålls- och arbetstillstånd, svenskar i nöd m.m.

En praktikant kommer att vara placerad på främjandesidan och där få  hjälpa till med de olika utåtriktade evenemang som generalkonsulatet arrangerar. Bland uppgifterna ingår arbete med olika databaser, sammanställning av inbjudningslistor och utskick. Praktikanten kommer att få insyn i det interna planeringsarbetet och diskussioner kring marknadsförings- och prioriteringsstrategier. Viss arbetstid är förlagd till kvällar och helger i samband med tillställningar.

Sökande

Sökanden bör vara öppen och flexibel, självständig och stresstålig. Körkort är ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för praktiken. Kännedom om svensk statsförvaltning är meriterande.

Villkor för praktik

Praktikanten skall vara inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik. Om praktiken ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikperiod

Från september till december 2009. Exakta datum bestäms mellan praktikanten och generalkonsulatet.

Ersättning

Praktiktjänstgöringen är oavlönad. Bostad finns tillgänglig men hyra samt övriga kostnader står praktikanterna själva för. Två praktikanter kommer att dela en lägenhet som ligger 100 m från konsulatets lokaler. Hyran uppgår för närvarande till ca 600 USD i månaden per person, men väntas höjas något i juli månad.

Ansökan

Ansökan ska vara generalkonsulatet tillhanda senast 25 april 2009. Skicka din ansökan, CV och personligt brev på svenska till generalkonsulatet i Los Angeles via e-post:

consularinfola@foreign.ministry.se

För ytterligare information: www.swedenabroad.com/losangeles