Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur

Sveriges ambassad i Kuala Lumpur, Malaysia, söker två praktikanter för höstterminen 2009. Ambassaden har tre utsända svenskar och vi erbjuder våra praktikanter under hösten möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad samt stor insikt i EU-arbetet under ordförandeskapet. Om Du har möjlighet att göra praktik som ett led i Din universitetsutbildning är Du välkommen att söka.

Ambassadens verksamhet

Malaysia är en av Sveriges större handelspartners i Sydöstasien och ett hundratal företag med svensk anknytning är etablerade i landet. Som svensk utlandsmyndighet inkluderar vårt uppdrag politisk och ekonomisk analys och rapportering, Sverigefrämjande, konsulära och administrativa uppgifter samt migrationsärenden. För mer information om ambassaden, besök gärna vår svenska hemsida (www.swedenabroad.se/kualalumpur).

Praktikens innehåll

Du kommer att arbeta tillsammans med våra lokalanställda och våra utsända svenskar. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över stora delar av ambassadens verksamhetsområden. Sverigefrämjande, rapportering om olika aspekter av Malaysia, konsulära och migrationsrelaterade samt administrativa arbetsuppgifter är exempel på verksamhetsområden Du förväntas arbeta inom. Under hösten 2009 kommer ambassaden att leda EU:s arbete i Malaysia med anledningen av Sveriges ordförandeskap i EU, vilket inleds den 1 juli 2009. Även informationsrelaterade arbetsuppgifter såsom uppdatering av ambassadens hemsida ingår i praktikantens arbetsuppgifter.

Villkor för praktik

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola. Om praktik inte formellt ingår som poänggivande kurs ska din institution intyga att praktiken är relevant för din valda studieinriktning. Sökanden måste enligt UD:s riktlinjer vara svensk medborgare.

Observera att praktiken är oavlönad och att kost, logi, resor och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken inte bekostas av ambassaden.

Praktikperiod

Praktikperioden är fem till sex månader höstterminen 2009. Exakt period bestäms mellan ambassaden och praktikanten. Praktiktjänstgöringen beräknas påbörjas senast i augusti 2009.

Sökanden

Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt och ta individuellt ansvar, är lyhörd samt har god social kompetens och ett gott omdöme. Du bör ha god allmänbildning och en utåtriktad läggning eftersom Du kommer att möta många olika personer i olika sammanhang. Vi förutsätter att Du har ett intresse för internationella frågor och EU. Det är viktigt att Du är flexibel då arbetet på en liten myndighet innebär ett högt tempo med stor variation på situationer, uppgifter och krav. Du måste ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att Du har relevant erfarenhet av projektarbete samt tidigare internationella erfarenheter. Kunskaper om Sydöstasien är meriterande.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • CV,
  • personligt brev på svenska där du motiverar varför Du vill ha praktikplatsen och hur den utgör ett led i din utbildning,
  • tre referenser med kontaktinformation. Det är viktigt att Du anger referenspersonernas e-postadresser i din ansökan.

Ansökningarna skickas elektroniskt till:

ambassaden.kuala-lumpur@foreign.ministry.se

Sista ansökningsdag är den 20 april 2009.

Frågor?

Om Du har några frågor angående ansökan och praktiktjänstgöringen är Du välkommen att ställa dessa via e post till ambassadens nuvarande praktikant Anette Andersson eller till ambassadråd Joakim Ladeborn:

anette.andersson@foreign.ministry.se

joakim.ladeborn@foreign.ministry.se