Praktikant till DTL’s kontor kontor i Bryssel

Dansk Transport og Logistik (DTL) søger en praktikant til kontoret i Bruxelles for perioden 1. september til ultimo januar 2010 med mulighed for forlængelse.

DTL er brancheorganisationen, der samler det danske transporterhverv. Vi taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og servicerer medlemmerne i alle slags sager lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL har 3.300 transportvirksomheder som medlemmer, der udfører transport ad vej og bane.

Bruxelles kontoret består af EU-chef Søren Hyldstrup Larsen og en fast stagiaire. Kontoret følger udviklingen af nye EU initiativer og lovgivning tæt, og varetager DTL’s interesser over for Europa Parlamentet, Kommissionen, Rådet og mange andre interessenter i Bruxelles, herunder en rækker europæiske organisationer.


Dine opgaver og ansvarsområder er bl.a.:
•Selvstændig overvågning af udvalgte emner af relevans for DTL og betjening af kollegaer i København
•Informations- og dokumentationssøgning samt analyseopgaver om transportpolitik og andre relevante politikker i EU
•Mødedeltagelse og udarbejdelse af referater fra møder i bl.a. Parlamentet, konferencer, og møder hos andre europæiske organisationer
•Diverse administrative opgaver

Vi forventer at du:
•Har et godt kendskab til EU-forhold, og brænder efter praktisk erfaring med EU-arbejde
•Er stærkt interesseret i politiske/ samfundsmæssige forhold på nationalt og europæisk niveau
•Har en bachelor og er i gang med overbygningen på din uddannelse
•Har et kendskab til Microsoft Office pakken
•Taler og skriver engelsk flydende og gerne har kendskab til andre sprog
•Er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt
•Kan samarbejde, er engageret, fleksibel og trives med at arbejde under pres
•Er i stand til at arbejde med projekter over lange perioder, og selv være ansvarlig for opfølgning og monitorering

Vi kan tilbyde:
En spændende, dynamisk, uhøjtidelig og international arbejdsplads med mange og store udfordringer og gode muligheder for at prøve dig selv af i en national og europæisk sammenhæng. Transport påvirkes af mange forskellige områder i EU udover transportpolitikken, såsom miljøpolitikken, sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold, skat- og toldforhold, regler for sikkerhed (security), køretøjstekniske forhold, statsstøtte og konkurrenceregler, energi med mere. Der vil være mulighed for selvstændige opgaver og ansvar indenfor disse områder, alt afhængig af dine interesser og særlige kompetencer. Der udbetales ikke egentlig løn, men en månedlig godtgørelse.

Er du interesseret?
Læs mere om DTL på www.dtl.eu. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos EU-chef Søren Hyldstrup Larsen på tlf.: +45 4063 5314 / +32 4 9591 2308 eller e-mail: shl@dtl.eu Du kan også ringe til den nuværende stagiaire Magnus Just Hansen på tlf.: +32 2218 2310 eller e-mail mjh@dtl.eu.
Ansøgningen sendes til EU-chef Søren Hyldstrup Larsen senest den 30. april 2009 på e-mail til shl@dtl.eu