Exportrådet i Indien söker praktikanter hösten 2009 till kontoret i New Delhi Indien

Allmänt om Exportrådet

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Våra tjänster syftar till att etablera och utveckla svenska företag och dess produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i 46 länder med ca 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet.

På Exportrådet i Indien arbetar 20 konsulter på de tre kontoren i New Delhi, Bangalore och Bombay med tjänster som syftar till att etablera och utveckla svenska företag och deras produkter, tjänster och idéer på den snabbväxande indiska marknaden. Inom Exportkonsulting arbetar vi med exempelvis marknadsanalyser, etableringsstrategier, konkurrentanalyser och partnersökningar på uppdrag av enskilda svenska företag.

Vad kommer du att göra som praktikant hos oss?

Praktikanterna kommer att ha sin bas på kontoret i New Delhi. Där kommer man främst att arbeta med marknadsanalyser, exportinformation och i konsultprojekt med svenska företag i Indien.

Behörighetskrav:

Studerande som har avslutat alt. befinner sig i slutet av sin utbildning till civilekonom och/eller civilingenjör

Goda betyg

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Mycket goda kunskaper i engelska

Meriterande kvalifikationer:

Goda kunskaper i MS Office, framför allt Power Point

Tidigare utlandserfarenhet

Tidigare arbete eller praktik i konsultliknande verksamhet

Goda kunskaper om svenskt näringsliv

Erfarenhet av Indien och den indiska marknaden

Kunskaper i Hindi

Arbetsuppgifter:

Industri/marknadsanalys av affärsmöjligheter för svenska företag i Indien

Aktivt uppsökande av svenska företag i prioriterade svenska industrier

Stödja svenska företag med sk Exportinformation

Konsultprojekt

Praktikperiod:

Höstterminen 2009

Besök gärna www.swedishtrade.se och www.swedishtrade.se/indien för mer information

Ansökan och frågor:

  • CV och personligt brev på engelska skickas till alka.saxena@swedishtrade.se

Vänligen sätt samman dina olika ansökningsdokument till ETT dokument för att underlätta vår administration

    Kontakta oss på e-postadress ovan om du har frågor kring praktikplatsen.

  • Sista ansökningsdag: 7 Maj 2009