Praktik på Sveriges ambassad i Lissabon hösten 2009

Den handledda praktiken kommer bl.a. innefatta förberedelse av rapporter, PM och underlag inom områden såsom politik, ekonomi, och EU-samarbete samt andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis Sverigefrämjande och administration. Mot bakgrund av det kommande svenska EU ordförandeskapet blir bevakningen ev. EU-frågor en viktig arbetsuppgift för ambassaden, varför praktiken erbjuder goda möjligheter att förkovra sig i EU-frågor.

Sökanden: Ambassaden söker studenter inom nationalekonomiska, statsvetenskapliga eller juridiska ämnen med kunskaper i och intresse för EU-frågor. Goda kunskaper i något latinskt språk är viktigt och kunskaper i portugisiska är en extra merit. Intresse och fallenhet för rapportskrivning är en förutsättning. Som praktikant bör du vara beredd på att sätta dig in i och vara behjälplig med många olika frågor, samt även kunna arbeta flexibelt och under tidspress. Vi ser gärna att du är utåtriktad, initiativrik och engagerad.

Praktikförutsättning: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs i ett utbildningsprogram, måste den aktuella institutionen kunna intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikperiod: ca 20 veckor hösten 2009. Önskvärt med tillträde i augusti. Exakt datum bestäms mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning: Praktiken är oavlönad och ska finansieras med studiemedel. Praktikanten anordnar och betalar själv sitt uppehälle.

Försäkring: Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, t.ex. genom ”student UT” (se www.kammarkollegiet.se)

Ansökan: Ansökningsbrev med meritförteckning, samt exempel på rapport/PM du skrivit (på svenska) sänds, via e-post, så snart som möjligt men senast 15 maj till: ambassaden.lissabon@foreign.ministry.se Beslut om tillsättande av praktikplatsen fattas av ambassaden i Lissabon.

Den tilltänkta praktikanten kommer att säkerhetskontrolleras genom registerkontroll. Praktikanten måste vara svensk medborgare. För ytterligare upplysningar och frågor, vänligen kontakta ambassaden på e-post: ambassaden.lissabon@foreign.ministry.se