Praktik på UNHCR:s regionkontor i Stockholm

Praktik på UNHCR:s regionkontor i Stockholm

Syftet med en praktik inom UNHCR är att:

  • ge dig som praktikant erfarenheter av praktiskt arbete som är relaterat till din akademiska utbildning eller som kan resultera i framtida uppdrag för UNHCR.
  • hjälpa avdelningar och arbetsgrupper inom UNHCR.

Kvalifikationer

Oftast är praktikanterna på UNHCR:s regionkontor studenter, nyutexaminerade eller forskare inom juridik, statsvetenskap, internationella relationer, journalistik och kommunikation. Du måste kunna arbeta självständigt och vara initiativrik för att få ut något av arbetet inom UNHCR.

Goda kunskaper i engelska, både i skrift och tal, och kunskaper i något nordiskt eller baltiskt språk är också ett krav.

Ansökan skickas till:

UNHCR Ynglingagatan 14, 6 tr
113 47 Stockholm
e-mail: swest@unhcr.org
Fax: +46 8 457 48 97
Tel: +46 8 457 48 80

Det är bra om det i ansökan framgår ifall du önskar arbeta med frågor som avser flyktingars rättsskydd eller på regionkontorets informationsavdelning.

Ansökan ska innehålla:

Ett komplett ifyllt ansökningsformulär. Du kan ladda ner ansökningsformulär i olika format:

PDF

Du ska skriva varför du söker praktik inom UNHCR och förklara vad du hoppas få ut av arbetet.

Vi ber dig att inte skicka fotografier, olika bilagor, brev och originaldokument. Om vi behöver mer information så kontaktar vi dig.

Vad händer med din ansökan?

Om någon av våra arbetsgrupper väljer ut din ansökan kommer du att bli ombedd att skicka följande till den avdelning där du ska arbeta:

  • Ett underskrivet avtal för praktiktjänst (finns att ladda ner som pdf för utskrift)
  • Ett läkarintyg

Intyg för gällande försäkring

Praktikanter har i regel samma arbetstider som övriga medarbetare. När praktikperioden är slut är det handledaren som, i samspråk med dig, avgör om avtalet för praktiktjänsten är uppfyllt. Om så är fallet skrivs ett standardintyg ut. Det bekräftar hur länge praktiken pågått och vilka arbetsuppgifter den omfattat. Handledaren kan också lägga till egna kommentarer.

Ersättning, försäkringar, visum och intyg

Praktikanter erhåller ingen ersättning från UNHCR. Alla omkostnader faller därför på praktikanterna själva, eller de eventuella myndigheter eller institutioner som kan tänkas stödja dig ekonomiskt. Det gäller även omkostnader för resor, mat och uppehälle. För försäkringar gäller följande:

UNHCR har ingen skyldighet att ekonomiskt ersätta praktikanter för skador, resor, olyckor och/eller sjukdom som kan komma att inträffa under praktikperioden. Vi ber därför praktikanter att i förväg skicka in läkarintyg som styrker god hälsa. Skicka också intyg på att du har försäkring som täcker eventuella medicinska omkostnader och som gäller på den plats du ska göra praktik.

Framtida arbete inom UNHCR

Efter genomförd praktikperiod finns inga garantier för anställning inom UNHCR. Praktikanter får inte söka tjänster eller konsultuppdrag inom organisationen under praktiken eller under de följande sex månaderna.

Hur lång är en praktikperiod?

För att arbetet ska fungera och vara effektivt brukar den i regel vara mellan tre till sex månader på UNHCR:s regionkontor.

När börjar praktikperioderna och när är sista dag för ansökan?

Rekrytering till praktiktjänster är en kontinuerlig process som pågår hela året. Efterfrågan på praktikanter varierar dock beroende på om det finns behov, meningsfulla uppdrag och kapacitet att handleda praktikanter. Det finns därför ingen sista ansökningsdag.

Var erbjuder ni praktikplats?

Vi kan erbjuda praktikplats på vårt regionkontor i Stockholm.

Om du är intresserad av en praktikplats på UNHCR:s huvudkontor eller på ett annat lokalt kontor, kan du få information om hur du går tillväga på UNHCR:s webbsida:
www.unhcr.org

För övriga frågor som rör eventuell praktik på kontoret i Stockholm är du välkommen att ta kontakt med oss på regionkontoret.