Migrationsverket erbjuder möjlighet till praktik

Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige, inom EU och internationellt. Vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder de asylsökande boende och viss sysselsättning under väntetiden samt stödjer den som fått avslag på sin ansökan och måste lämna landet. Vi har verksamhet över hela landet och har idag cirka

3 000 medarbetare.

Placering

Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet, Djäknegatan 16 i Malmö

Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden överklagas till migrationsdomstolar. Verksamhetsområdet förvaltningsprocess företräder verket vid denna domstolsprövning. Verksamhetsområdet prövar också frågor om verkställighet.

Innehåll

Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsmiljö på en myndighet med hög kompetens. Som praktikant kommer du ges möjligheten att bereda och föredra ärenden enligt utlänningslagen, främst frågor om verkställighetshinder. Under praktiken kommer du även att få inblick i andra delar av verksamheten samt möjlighet att följa med på muntliga förhandlingar i Migrationsdomstolen.

Kvalifikationer

Vi ser helst att du är färdigexaminerad jurist, gärna med internationell inriktning på din utbildning. Du har god analytisk och verbal förmåga liksom förmåga till helhetstänkande.

Personliga egenskaper

Du ska ha ett etiskt förhållningssätt som bygger på humanistiska värderingar och respekt för den enskilde. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet, och ser att servicekänsla, pedagogisk och kommunikativ förmåga är viktiga komponenter.

Övriga upplysningar

Någon ersättning utgår inte.

Praktikperiod 10 – 20 veckor.

Tillträde i första hand i anslutning till terminsstart.

Vill du veta mer?

Mer information får du av Mikael Persson, enhetschef, mikael.persson@migrationsverket.se, telefon: 010-4850544 eller Shpresa Isufi Pasoma, administrativ handläggare, shpresa.isufi.pasoma@migrationsverket.se, telefon 010-4854146.

Fackliga kontaktpersoner är för fackförbundet ST, Ranka Savic, ranka.savic@migrationsverket.se, 010-48 55714 och SACO, Klas Ohlsson, klas.ohlsson@migrationsverket.se, tel. 010-4856138.

Ansökan

Välkommen med din ansökan och betyg till e-post adress: shpresa.isufi.pasoma@migrationsverket.se eller posta till Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten

Box 3081, 200 22 Malmö

Senast den 17 augusti 2009 inför höstterminen och den 11 januari 2010 inför vårterminen.

Ange diarienummer 242-2009-17764 på din praktikplatsansökan.