Praktik på Sveriges ambassad i Berlin våren 2010

Ambassaden i Berlin erbjuder 4 st praktikplatser för vårterminen 2010 med start omkring den 25 januari. Praktikplatserna är aktuella för sökande med studiebakgrund i statsvetenskap, ekonomi eller juridik; medie- och kommunikationsvetenskap, informationsvetenskap, journalistik eller motsvarande; kulturvetenskap eller motsvarande.

Praktikperioden omfattar ca 20 veckor och är på heltid. Praktikanten skall vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs skall institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Praktikanten skall ha goda kunskaper i tyska och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Ansökan om praktiktjänstgöring för vårterminen 2010 tillsammans med ett personligt brev, CV, kopior på betyg, tre stycken referenser (varav en från arbetslivet) och annat som önskas åberopas bör vara oss tillhanda per post eller per e‐post senast den 20 oktober 2010. För praktikplats på politiska/ekonomiska sektionen bör även ett skrivprov i form av en kortare uppsats på svenska bifogas.

Ambassadens adress är:
Schwedische Botschaft
Rauchstrasse 1
D‐ 10787 Berlin
e‐post: ambassaden.berlin@foreign.ministry.se

Kontaktperson vid ambassaden är 1:e ambassadsekreterare Eva Seiser, nås via e-post: ambassaden.berlin@foreign.ministry.se.