Praktik på Sveriges ambassad i Vilnius våren 2010

Ambassaden i Vilnius, Litauen, söker praktikanter för vårterminen 2010. Vi erbjuder en eller två praktikanter möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad. 

Uppgifter: I första hand rapportering i inrikes- och utrikespolitiska frågor, klimat- och energifrågor, Östersjöfrågor, bevakning av frågor rörande mänskliga rättigheter, ekonomisk och handelspolitisk bevakning, EU-relaterade och säkerhetspolitiska frågor samt främjandeverksamhet. Då målsättningen är att praktikanten skall bli bekant med olika arbetsområden och olika sorters arbetsuppgifter vid utlandsmyndighet bereds praktikanten även möjlighet att lära känna ambassadens andra verksamhetsområden. 

I förekommande fall bereds praktikanten också möjlighet till fördjupning inom ett ämne som omfattas av ambassadens verksamhetsområde. Ambassaden försöker i möjligaste mån ge praktikanten tillfälle följa med på så många aktiviteter (seminarier, möten, studiebesök m.m.) som möjligt. 

Villkor för praktik: Praktikanten ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola, svenska studenter vid utländska universitet är också välkomna att söka. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.  Praktikanten måste enligt UD:s regler vara svensk medborgare

Sökanden: Ambassaden söker studerande vid universitet och högskolor, gärna statsvetare, ekonomer eller jurister, men även andra är välkomna att söka.

–        God allmänbildning och ett intresse för utrikespolitiska frågor är grundläggande.

–        Det är önskvärt att sökande har såväl kännedom som intresse för regionen och EU, i synnerhet med Sveriges stundande ordförandeskap i EU.

–        Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i litauiska, ryska, eller slaviska språk är     meriterande. 

Praktikperiod: Praktikperioden omfattar en termin, dvs. ca 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden. 

Ersättning: Praktiken är oavlönad.

 Bostad: Ambassaden hjälper i möjligaste mån till med att finna en bostad, som dock betalas av praktikanten. Det kan också bli aktuellt att praktikanten själv via mäklare får leta bostad. Ett mäklararvode tillkommer. 

Mer information: Se www.swedenabroad.com/Vilnius. Frågor om praktiktjänstgöringen ställs i första hand till förste ambassadsekreterare Teresa Carlsson-Szlezak ( teresa.carlsson-szlezak@foreign.ministry.se ). 

Ansökan: Skicka din ansökan, bestående av personligt brev och CV, till ambassaden.vilnius@foreign.ministry.se. Ange följande i ämnesraden i mailet ”Praktikplats VT10”. Skicka också en kopia till den person som ansvarar för frågan om praktiktjänstgöring vid din utbildningsanstalt. 

Sista ansökningsdag: Ansökningshandlingarna skall, per e-post, vara ambassaden tillhanda senast 1 november 2009. Ambassaden hoppas därefter kunna lämna besked till de sökande så snart som möjligt. 

Välkommen med din ansökan!