Praktikplats på SIDA´s regional team

Praktikplats på Sida’s Regionala Team för Demokrati, Fred och Säkerhet i Afrika, REPS i Stockholm våren 2010

Arbetsplatsen: REPS är ett av tre team som ansvarar för det regionala samarbetet med Afrika. Teamet tillhör avdelningen PROGSAM som i sin tur ansvarar för det långsiktiga programsamarbetet med länder i Afrika, Asien och Latinamerika. REPS ansvarar för det regionala samarbetet inom demokrati, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt inom institutionell utveckling. REPS arbetar nära och tillsammans med mellanstatliga afrikanska organisationer som till exempel AU, EAC och SADC. Arbetsplatsen är belägen i centrala Stockholm. Läs mer om Sida på www.sida.se.

Uppgifter: Mycket varierande inom ramen för REPS verksamhet. I början av året kommer en ny strategi för det svenska regionala utvecklingssamarbetet i Afrika att antas och mycket av vårens arbete kommer därför att fokusera på genomförandet av denna nya regionala strategi. Praktikanten kommer till följd av detta att delta i det dagliga arbetet med genomförandet och uppföljningen av strategin. Praktikanten kommer också att bistå i beredningar, inklusive granskning och förslag avseende nya insatser, samt skriva protokoll från interna möten eller möten med UD och andra parter. Det finns även utrymme för deltagande i Sida’s interna utbildningar inklusive kurser, seminarier, workshops med mera.

Ersättning: Praktiken är oavlönad.

Sista ansökningsdag: 2009-12-04.

 

Kvalifikationer

Sökanden: Bör befinna sig i slutet på sin utbildning (magisternivå) och ha skrivit en kandidatuppsats. Det är meriterande att ha gjort en MFS. Praktikanten skall vara förtrogen med att hantera kvantitativa data i Excel, göra beräkningar och ha intresse för organisations-, styrnings-, och resultatredovisnings frågor samt planeringsmetodik.

 

Sista ansökningsdag2009-12-04

 

Kontaktuppgifter

Frågor angående praktiken besvaras av nuvarande praktikant Kornelia Kotsinas (08-698 56 50) eller Lena Schildt, REPS (08-698 53 54).