Anders Walls & Investors Stipendier till London

Anders Walls & Investors Stipendier till London

Anders Walls Stiftelser och Investor AB lämnar till Svenska Handelskammaren i London sti¬pendier för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri.

Stipendiesumman uppgår till 150 000 kronor för respektive stipendiat och tillträde sker i mitten av maj 2010 för 12 månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London. Hittills har 28 Anders Wall-stipendiater och 11 Investor-stipendiater genomgått denna utbildning.

Som stipendiat kommer Du att under ett år aktivt deltaga i arbetet vid Handelskammaren, som har till syfte att på bred bas stimulera och vidareutveckla handels- och affärsverksamheten mel¬lan Storbritannien och Sverige. Du kommer att involveras i kontaktskapande aktiviteter och semi¬narier och kommer att göra studiebesök på medlemsföretag.

Under Ditt år på Handelskammaren kommer du att tillsammans med den andra stipendiaten bland annat ansvara för kammarens Business Services Desk, utformningen och produktionen av medlemstidningen LINK och medlemsmatrikeln, The Trade Directory. Du kommer också att vara organisatör av The Junior Chamber Club for Young Professionals, som har ca 350 medlemmar upp till 35-årsåldern.

Det slutliga valet av stipendiat åligger helt Handelskammarens sekretariat. Handelskammaren ger Dig gärna en utförlig arbetsbeskrivning.

Kvalifikationer
Du måste vara initiativrik och helst ha visat prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat en ekonomisk utbildning gärna med inriktning på marknadsföring på högskola eller universitet. Du måste ha mycket bra kunskaper i engelska samt ha god datorvana. God förmåga att formulera sig i tal och skrift är ett krav.

Sista ansökningsdag: 2009-12-12

Kontaktuppgifter
Vill Du ha ytterligare upplysningar ber vi Dig kontakta Peter Sandberg,
kommunikationschef, på telefon +44 20 7224 8001 eller via e-post
sandberg@scc.org.uk. Ansökningsformulären erhålles per e-post eller finns att ladda ner på Handelskammarens hemsida på www.scc.org.uk.