Praktik på Sveriges ambassad i Berlin, 3 platser

Enheten för press, information och näringslivsfrågor

Delta i det löpande arbetet i att förmedla information om Sverige till tysk press och allmänhet. Bistå i planering och genomförande av främjandeprojekt.

Kulturenheten
Delta i enhetens löpande arbete i att främja kulturellt utbyte och anordna kulturella evenemang. Bistå i planering och genomförande av kulturprojekt.

Administrativa och konsulära enheten
Utforma svarsutkast rörande juridiska förfrågningar från myndigheter och enskilda i Sverige och Tyskland i bl a arvsfrågor, medborgarskapsfrågor och fastighetsfrågor. Biträda i hanteringen av upphittade handlingar och värdesaker. Utforma svarsutkast på ansökningar om arbete och praktik. Hantering av arbetsrättsliga frågor kan också förekomma.

Kvalifikationer

Enheten för press, information och näringslivsfrågor:
Sökande bör ha studiebakgrund i medie- och kommunikationsvetenskap, informationsvetenskap, journalistik eller motsvarande.

Kulturenheten:
Sökande bör ha en studiebakgrund i kulturvetenskap eller motsvarande.

Administrativa och konsulära enheten:
Sökande bör ha en studiebakgrund i juridik.

Praktikperioden omfattar maximalt en termin och är på heltid.
Praktikanten skall vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs skall institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Alternativt ska studenten vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser.

Praktikanten skall ha goda kunskaper i tyska och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Sista ansökningsdag:  2010-03-29

Kontaktuppgifter

ambassaden.berlin@foreign.ministry.se