Två praktikplatser vid Sveriges ambassad i Kairo hösten 2010

Praktikanterna ska få en så allsidig bild som möjligt av arbetet på en svensk utlandsmyndighet.

Den ena praktikanttjänsten kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till politisk och ekonomisk rapportering, handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt konsulära ärenden.
Den andra praktikanttjänsten kommer framförallt att bistå i handläggningen av Sidas regionala program för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Arbetet kommer att främst att ske i Kairo, med eventuella fältbesök i Egypten, dock inte i regionen.

Kvalifikationer

Utöver UD:s regler gällande praktiktjänstgöring som finns på Utrikesdepartementets webbplats gäller för ambassaden i Kairo följande kvalifikationer: Studier på motsvarande C- eller D-nivå inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, t.ex. juridik, nationalekonomi, statskunskap, orientalistik eller freds- och konfliktkunskap. Erfarenhet av utlandsvistelse och förmåga att anpassa sig till nya miljöer är önskvärd. För Sidapraktikanten är erfarenhet och kunskap om utvecklingssamarbete meriterande. Svenska och engelska är arbetsspråk. Mycket god skriftlig språkbehandling i dessa språk är ett krav. Kunskaper i arabiska och/eller franska samt erfarenhet från regionen är en merit.

Sista ansökningsdag:  2010-04-15

Kontaktuppgifter

ambassaden.kairo@foreign.ministry.se