Praktiktjänstgöring på Sveriges ambassad i London, 4 platser

1. Praktik på sektionen för politik och ekonomi
Praktikanten kommer under handledning att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering. En hel del av arbetet rör EU-frågor. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att:
- samla och sammanställa information via media och internet som underlag för ambassadens löpande rapportering;
- sammanställa en daglig nyhetsbevakningsrapport;
- för ambassadens räkning delta i externa konferenser och seminarier samt i briefingar på brittiska ministerier;
- självständigt samla information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk politik;
- förbereda och delta vid inkommande besök från svenska myndigheter och departement;
- delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska departement och myndigheter.

2. Praktik på sektionen för press, information och kultur
Den handledda praktiken kommer bland annat att omfatta medverkan vid projektplanering och genomförande av kultur- och Sverigefrämjarsatsningar samt förberedelse av rapporter på kultur- och utbildningsområdet. Utöver en allmän introduktion till kultursektionens arbete får praktikanten t.ex:
- insamla underlag och bedriva forskning via media och internet för kultursektionens rapportering;
- delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från allmänheten i både UK och Sverige liksom från svenska departement och myndigheter;
- ta fram underlag för beslut om bidrag och stöd till kulturprojekt;
- sammanställa ambassadens nyhetsbrev;
- delta i externa seminarier och kulturevenemang för ambassadens räkning.

3. Praktik på sektionen för migration och konsulära frågor
Praktikanten på sektionen för migration och konsulära frågor kommer att under handledning hjälpa till med det löpande konsulära arbetet, inkl. rättsärenden, samt i migrationsärenden, t ex.:
- assistera i beredningen av ansökningar om visum och uppehålls- och arbetstillstånd, inkl. kortare intervjuer med de sökande;
- assistera i ärenden rörande frihetsberövade, dödsfall, förfrågningar om familjerätt samt socialförsäkringsområdet, vilket inkluderar regelbunden kontakt med brittiska och svenska myndigheter;
- ge råd och information till nödställda svenskar och andra biståndsberättigade;
- assistera i passhanteringen inkl. utredningar i namn- och medborgarskapsfrågor.

4. Praktik på försvarsavdelningen
Praktikanten kommer att under handledning medverka i försvarsavdelningens löpande arbete. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att:
- självständigt samla öppen information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk försvarspolitik och aktuella militära frågor;
- under praktikperiodens gång sammanställa ett större arbete utifrån valt ämne. Ämnet väljs i samråd med försvarsattachén;
- handlägga ärenden inom ramen för besöks- och flygtillstånd, information om svenskt försvar samt försvarsindustrifrågor.

Praktikanterna kommer även att vara delaktiga i ambassadens övriga arbete och få en allmän introduktion till ambassadens olika verksamhetsgrenar.

Kvalifikationer
Praktik på sektionen för politik och ekonomi:
Som praktikant bör du vara beredd att sätta dig in i många olika frågor, ibland under tidspress. Ett grundkrav är att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska, eftersom vår skriftliga rapportering i huvudsak riktar sig till det svenska regeringskansliet. Mycket goda kunskaper i engelska är också ett krav. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, engagerad och initiativrik.

Praktik på sektionen för press, information och kultur:
Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och framför allt på engelska. Vi ser gärna att du har vana vid att publicera text och bild på webben. Därtill bör du vara utåtriktad, engagerad, initiativrik och noggrann. Vi ser också gärna att du i din ansökan tydligt och genomtänkt formulerar varför du söker praktik på kulturområdet, vad du förväntar dig av en praktikperiod i London och vilka tankar du har kring vad en sådan kan innebära för dina fortsatta studier.

Praktik på sektionen för migration och konsulära frågor:
Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, engagerad och initiativrik.

Praktik på försvarsavdelningen:
Som praktikant vid försvarsavdelningen skall du ha grundläggande militär kompetens (motsvarande utbildning till yrkes- , reserv- eller värnpliktsofficer).

Sista ansökningsdag: 2010-04-11

Kontaktuppgifter
Frågor kan ställas till ambassaden via ambassaden.london@foreign.ministry.se eller direkt till:
- Ami Larsson Jain +44 20 7917 6444 för sektionen för politik och ekonomi;
- Carl Otto Werkelid +44 20 7917 6468 för sektionen för press, information och kultur;
- Ann Kask +44 20 7917 6416 för sektionen för migration och konsulära frågor;
- Emilia Nilsson för försvarsavdelningen +44 20 7917 6426.