Praktik vid ambassaden i Riga höstterminen 2010

Studenter med företrädesvis statsvetenskaplig/ekonomisk inriktning är välkomna att ansöka om praktikplats vid ambassaden i Riga höstterminen 2010.

Som praktikant vid ambassaden i Riga får Du en god inblick i verksamheten vid en utlandsmyndighet och Du kommer att få arbeta med många varierande uppgifter. Du deltar i ambassadens bevakning och rapportering om ekonomiska och politiska frågor liksom olika EU-frågor. Dessutom medverkar Du i ambassadens utåtriktade Sverigefrämjande verksamhet. Konkret innebär praktiken att Du hjälper till med att samla information och sammanställa underlag för rapporter till UD och övriga departement, deltar i vissa möten och konferenser utanför ambassaden liksom möten med svenska främjandeorganisationer i Lettland.

God kännedom om och intresse för EU-frågor, Östersjöregionen och/eller Östeuropafrågor är meriterande liksom kunskap i lettiska och/eller ryska språken. Vi förutsätter att Du uttrycker Dig väl både på svenska och engelska och att Du har förmåga att arbeta självständigt. Du bör även besitta ett stort mått av social kompetens och flexibilitet.

Om Du är intresserad av praktiken ska Du sända in en ansökan som består av ett personligt brev, CV och universitetsbetyg senast den 16 april 2010. Ansökan sänds till ambassadens e-postadress: ambassaden.riga@foreign.ministry.se.
Kontakta gärna ambassadrådet Anna-Lisa Trulsson Evidon genom ambassadens e-postadress om Du vill veta mer om praktiken.

Allmänna villkor för praktik på svensk ambassad
För att kunna beredas praktikplats vid ambassaden måste Du uppfylla villkoren för utrikesförvaltningens praktikverksamhet. Du ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska Din institution intyga att praktiken är relevant för Din utbildningsinriktning. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik.

Praktiken är obetald och praktikanten förväntas själv ordna bostad i Riga. Ambassaden kan ge information om uthyrningsföretag. Praktikanten ska vara försäkrad. De flesta svenska universiteten har en försäkring för sina studenter som även gäller vid praktiktjänstgöring. Ambassaden kan ordna med en försäkring om praktikanten inte själv har en sådan, och kostnaden debiteras då praktikanten.

Välkommen med Din ansökan!