Riksrevisionen erbjuder möjlighet till praktik

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning. Myndigheten leds av tre riksrevisorer och har ca 300 anställda.

Riksrevisionens två huvuduppgifter är att granska hur effektiv den statliga verksamheten är – effektivitetsrevision – och att årligen granska myndigheternas redovisning och förvaltning – årlig revision. Riksrevisionen bedriver också internationell verksamhet, till exempel genom medverkan i utvecklingen av den statliga revisionen i andra länder.

Vi erbjuder nu möjlighet för studenter på universitet/högskola att praktisera inom effektivitetsrevisionen.

Effektivitetsrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande och resultat av den statliga verksamheten samt statens åtaganden. Granskningen ska främja en utveckling där staten får ett effektivt utbyte av sina insatser mot bakgrund av allmänna samhällsintressen.

Du kommer att ingå i ett projekt som projektmedarbetare. Ofta gör praktikanter på Riksrevisionen en avgränsad del i en granskning, en del som han/hon sedan kan hänvisa till i sin CV. Det händer också att praktikanter använder det jobb de har gjort på Riksrevisionen i sina uppsatser, efter avstämning med projektledaren. Stämmer det tidsmässigt så brukar vi ge möjlighet för praktikanter att gå vissa kurser i Riksrevisionens kursprogram, däribland introduktionskurser för nya medarbetare.

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola. Om praktik inte formellt ingår som poänggivande kurs ska din institution intyga att praktiken är relevant för din valda studieinriktning.

Kvalifikationer

För att få ut mesta möjliga av en praktik på Riksrevisionen bör du ha en utbildningsbakgrund inom statsvetenskap, ekonomi eller annat ämne som förbereder utredningsverksamhet. Du ska studera på C-, eller D-nivå.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i projektgrupp.

Praktiken omfattar normalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning utgår inte. Vi tar emot praktikanter på vårt Stockholmskontor.

Mer information om oss hittar du på www.riksrevisionen.se.

Ansökan

Välkommen med din intresseanmälan via ansokan@riksrevisionen.se, vi vill att du bifogar CV, brev samt betyg från högskola/universitet. Märk din intresseanmälan med Dnr 22-2010-0441.

Ansökan inför praktikplats höstterminen vill vi ha senast 2010-05-02.

Ytterligare information

Birgitta Wahlström, HR-specialist, tel 08-517 140 65