Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur

Sveriges ambassad i Kuala Lumpur, Malaysia, söker en praktikant för vårterminen 2011. Ambassaden har tre utsända svenskar och vi erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad. Om du har möjlighet att göra praktik som ett led i din universitetsutbildning är du välkommen att söka.

Ambassadens verksamhet

Malaysia är en av Sveriges större handelspartners i Sydostasien och ett hundratal företag med svensk anknytning är etablerade i landet. Som svensk utlandsmyndighet inkluderar vårt uppdrag politisk och ekonomisk analys och rapportering, Sverigefrämjande, konsulära och administrativa uppgifter samt migrationsärenden. För mer information om ambassaden, besök gärna vår svenska hemsida (www.swedenabroad.se/kualalumpur).

Praktikens innehåll

Du kommer att arbeta tillsammans med våra lokalanställda och våra utsända svenskar. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över stora delar av ambassadens verksamhetsområden. Sverigefrämjande, rapportering om olika aspekter av Malaysia, konsulära och migrationsrelaterade samt administrativa arbetsuppgifter är exempel på verksamhetsområden du förväntas arbeta inom. Även informationsrelaterade arbetsuppgifter såsom uppdatering av ambassadens hemsida ingår i praktikanternas arbetsuppgifter.

Villkor för praktik

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola. Om praktik inte formellt ingår som poänggivande kurs ska din institution intyga att praktiken är relevant för din valda studieinriktning. Även arbetssökande som är inskriven hos arbetsförmedlingen kan söka praktik i form av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad genom din huvudman. Praktiken kan inte genomföras under sommarmånaderna. Praktikanten måste enligt UD:s riktlinjer vara svensk medborgare.

Observera att praktiken är oavlönad och att kost, logi, resor och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken inte bekostas av ambassaden.

Praktikperiod

Praktikperioden ska pågå under minst 20 veckor. Exakt period bestäms mellan ambassaden och praktikanten. Praktiktjänstgöringen beräknas påbörjas i början av Januari 2011.

Sökanden

Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt och ta individuellt ansvar, är lyhörd samt har god social kompetens och ett gott omdöme. Du bör ha god allmänbildning och en utåtriktad läggning eftersom du kommer att möta många olika personer i olika sammanhang. Vi förutsätter att du har ett intresse för internationella frågor och EU. Det är viktigt att du är flexibel då arbetet på en liten myndighet innebär ett högt tempo med stor variation på situationer, uppgifter och krav. Du måste ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du har relevant erfarenhet av projektarbete samt tidigare internationella erfarenheter. Vi ser gärna sökanden med en studiebakgrund i statsvetenskap, juridik eller ekonomi.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

• CV,

• personligt brev på svenska där du motiverar varför du vill ha praktikplatsen och hur den utgör ett led i din utbildning,

• tre referenser med kontaktinformation. Det är viktigt att du anger referenspersonernas e-postadresser i din ansökan.

Ansökningarna och eventuella frågor är du välkommen att ställa via e-post till ambassadens nuvarande praktikanter Peter Lindström och Sara Moricz ;

peter.lindstrom@foreign.ministry.se

sara.moricz@foreign.ministry.se

Sista ansökningsdag är 29/10 2010.