SE FORUM söker praktikanter

Om SE FORUM:  Social Entrepreneurship Forum grundades 2004 och är en ideell förening som arbetar för  att främja och sprida kunskap om socialt entreprenörskap. Vår vision är en värld utan fattigdom, sociala orättvisor och  hot mot miljön. Vi tror på socialt entreprenörskap som en väg mot ett hållbart samhälle, en effektiv kraft för positiva  förändringar och för nya sätt att se på företagande. Arbetet bygger på frivilligt engagemang från styrelse, nätverk och  medlemmar och inom verksamheten arrangeras bland annat seminarier, föreläsningar, temafrukostar samt flera  medlemsdrivna projekt och initiativ.

Läs mer på: www.socialentrepreneurshipforum.com

Om praktiken:  Arbetsuppgifterna görs upp tillsammans med praktikanten men kommer framför allt att bestå av att projektleda konferenser (planering, koordinering och marknadsföring), ansvara för koordinering av medlemsaktiviteter och värvning, och stödja kommunikationsinsatser.

Vi tror att du som söker platsen

  • har kunskap om, eller vill lära dig mer om socialt entreprenörskap
  • är en strukturerad person som kan jobba självständigt och ta egna initiativ
  • är kreativ och driftig och framför allt, vill  jobba för att engagera fler till att förändra världen!

Tidsperiod:  10 januari 2010 och framåt (minst två månader), heltid alternativt deltid om ca 50% beroende på hur ditt liv ser ut.

Ersättning:  Vi står för kontorsplats (T-bana Hötorget), ingen lön kan betalas ut men vi ersätter självklart omkostnader i samband med uppdraget

Ansökan:  Skicka din ansökan, med CV och personligt brev till eliza@se-forum.se senast 28 december.