Dags att söka utlandspraktik med IM hösten 2011!

Inför höstterminen 2011 erbjuder IM 11 praktikplatser på våra utlandsfält. Syftet med programmet är att praktikanterna ska:

  • Lära sig mer om hur utvecklingssamarbete går till i praktiken

  • Få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i fält

  • Informera och kommunicera sina upplevelser efter hemkomst för att engagera andra

  • Medverka till att öka kännedomen om IMs verksamhet runt om i världen

Du som söker är IM-medlem och har ett gediget biståndsintresse. Praktiken ingår i din utbildning. Du står själv för dina utgifter i samband med praktikperioden. IM arrangerar en förberedande utbildning, förmedlar boende, har kontinuerlig kontakt i fält och arrangerar utvärderingssamtal efter hemkomst. I alla IMs praktikuppdrag ingår ett obligatoriskt efterarbete där du är ute och håller föredrag om dina upplevelser i bl. a. föreningar och skolor.

I april arrangeras en serie rekryteringsdagar för de personer som kallas till intervju och i början av september arrangeras obligatoriska utbildningsdagar för alla uttagna praktikanter.

För samtliga praktikplatser är utlandsvistelsen den 15 september till 15 december.

Just nu har vi lediga platser i Indien, Nepal, Jordanien, Moldavien, Guatemala, El Salvador och Malawi. Mer information samt ansökningshandlingar hittar du på www.manniskohjalp.se/utlandspraktik .

Din ansökan ska vara IM till handa senast söndag den 20 mars!