Svenska Designinstitutet söker 2 praktikanter (distans/deltid)

Det nybildade Svenska Designinstitutet (SDI) söker 2 praktikanter med stort intresse för design och kommunikation. Då Designinstitutet stödjer och marknadsför svensk design utomlands sker praktikarbetet på distans och omfattar cirka 20 timmars arbete per vecka. (Om det förefaller studiekrav på en heltidspraktik kan uppdraget och arbetsuppgifterna utökas.)

Praktiktiden är på 12 veckor med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ställer stora krav på att du kan arbeta självständigt och kommer bl.a. att omfatta research och utveckling av en databas. Båda praktikplatserna innefattar också nyhetsbevakning och sammanställning av artiklar.

Handledare
Som praktikant förses du med en handledare som kommer att hålla regelbunden kontakt med dig och agera som pollplank.

Krav
Praktikplatserna förutsätter att du uttycker dig väldigt väl i skrift både på svenska och engelska och har ett stort intresse för design. Vi värdesätter också kunskaper i Photoshop och erfarenhet av sociala medier som Facebook och Twitter.

Önskemål
Då Designinstitutet verkar internationellt premieras även kunskaper i språk som franska, arabiska och/eller kinesiska.

Mejla ditt namn, ålder och ett ansökningsbrev där du beskriver vad du hoppas få ut av din praktikperiod och vad du kan tillföra Designinstitutet. Skicka din ansökan till info@designinstitutet.se.

Vi ser gärna att du kan börja snarast möjligt.

Praktikplatserna är oavlönade men vissa omkostnader (t.ex. resekostnader) kan ersättas.