Praktikplats vid Sveriges ambassad i Vilnius hösten 2011

Ambassaden i Vilnius, Litauen, söker en praktikant för höstterminen 2011. Vi erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad.

Uppgifter: I första hand rapportering i inrikes- och utrikespolitiska frågor, energifrågor, Östersjöfrågor, bevakning av frågor rörande mänskliga rättigheter, ekonomisk bevakning, EU-relaterade och säkerhetspolitiska frågor samt främjandeverksamhet. Målsättningen är att praktikanten skall bli bekant med alla arbetsområden och de flesta sorters arbetsuppgifter på ambassaden.

I förekommande fall bereds praktikanten också möjlighet till fördjupning inom ett ämne som omfattas av ambassadens verksamhetsområde. Ambassaden försöker i möjligaste mån ge praktikanten tillfälle att följa med på så många externa aktiviteter (seminarier, möten, studiebesök m.m.) som möjligt.

Villkor för praktik: Praktikanten ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola. Svenska studenter vid utländska universitet är också välkomna att söka. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.  Praktikanten måste enligt UD:s regler vara svensk medborgare.

Sökanden: Ambassaden söker studerande vid universitet och högskolor, gärna statsvetare, ekonomer eller jurister, men även andra är välkomna att söka.

–        God allmänbildning och ett intresse för utrikespolitiska frågor är grundläggande.

–        Det är önskvärt att sökande har såväl kännedom som intresse för regionen och EU.

–        Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i litauiska, ryska, eller slaviska språk är meriterande.

Praktikperiod: Praktikperioden omfattar en termin, dvs. ca 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning: Praktiken är oavlönad.

Bostad: Ambassaden bistår i möjligaste mån med att finna en bostad, som dock betalas av praktikanten.

Mer information: Se www.swedenabroad.com/Vilnius. Frågor om praktiktjänstgöringen ställs i första hand till nuvarande praktikanter Tony Christensen (tony.christensen@foreign.ministry.se) eller Peter Wallin (peter.wallin@foreign.ministry.se)

Ansökan: Skicka din ansökan, bestående av personligt brev och CV, till ambassaden.vilnius@foreign.ministry.se. Ange följande i ämnesraden i mailet ”Praktikplats HT11”. Skicka också en kopia till den person som ansvarar för frågan om praktiktjänstgöring vid din utbildningsinstitution.

Sista ansökningsdag: Ansökningshandlingarna skall, per e-post, vara ambassaden tillhanda senast den 1 april 2011.

Välkommen med din ansökan!