Intervju praktikplats

Har du gått vidare till intervju till din praktikplats? Grattis! Här ger vi dig några tips på hur en intervju för praktik kan se ut. Vi har listat några av de vanligste frågorna som ställs under en intervju för att du ska få en bättre förståelse för vad arbetsgivaren vill få ut av praktikplatsintervju.

• Förbered också de frågor du anser vara viktiga att ställa till arbetsgivaren. Här rör det sig oftast om enklare frågor om företaget och praktikplatsen.

Tips på frågor:
- Vilken personalpolitik har företaget?
- Vilken vision har företaget för framtiden?
- Har företaget förmåner för de anställda, vilka?
- Är företaget miljömedvetet?

• Förbered dig på att på ett ärligt och kortfattat sätt. Var beredd på att berätta om både dina starka och dina svagare sidor. Tänk på att dessa ofta är en och samma egenskap sedd från två olika håll.

• Fråga vilka personliga egenskaper som företaget anser vara viktiga att besitta.

• Tänk på att det handlar lika mycket om att du ska vilja ha företaget som att företaget ska vilja ha dig. Inställningen att arbetsgivaren har all makt att välja och vraka kandidater är på väg bort.

• Glöm inte bort din magkänsla! Om något inte känns helt rätt, fråga! Magkänslan talar om det förnuftet ännu inte fått grepp om.

• Sist men inte minst, var dig själv! Det gäller både kläder, attityd och språk. Alla försök att vara något annat lyser igenom på ett eller annat sätt.

Lycka till!