Skriva CV för praktik

Hur ska man börja sitt CV för praktik och vilka rubrika ska man använda?
CV som är en förkortning för Curriculum Vitae, betyder ungefär levnadsbeskrivning. Meningen med ett CV för en praktikplats är att Du skall ge en  detaljerad och korrekt beskrivning av vad du gjort tidigare i ditt liv. Det kan se ut som det är mycket att skriva och det kan vara svårt att från början se skälet till att vara så noggrann och föra uppgifter i ditt CV. Men det kommer löna sig i längden. Försök skapa ett CV som speglar det du själv vill framhålla och är duktig på.  Lägg kraft på att beskriva dina erfarenheter och dig själv så positivt du kan. Tänk också på att trycket på praktikplats kan vara stort, så du bör belysa de egenskaper som gör dig unik.

Här presenteras delar som vi tycker är viktiga att ta med i ett CV till praktikplats.

Basuppgifter
Vad är basuppgifter? Här ska ditt förnamn och efternamn, din adress, telefonnummer där du kan bli nådd (förslagsvis hem och mobil), en mailadress,  samt det datum du är född (inte hela ditt personnummer) finnas med. Dessa uppgifter ska synas tydligt på ditt första blad, på efterföljande blad räcker det sedan med namn.

Vad kan du? Vad vill du i framtiden?
I denna sektion presenterar du på ett överskådligt och intresseväckande sätt vad du kan bidra med för din potentiella arbetsgivare samt vilka yrkesmässiga ambitioner du har inför framtiden. Det är inte alltid lätt att skriva om sig själv, men tänk på hur bra du faktiskt är. Söker du arbete inom ett nytt yrkesområde är det mycket viktigt att du redogör för målet med ditt framtida yrkesliv. Mycket få arbetssökande människor beskriver sina personliga och yrkesrelaterade mål i sina ansökningshandlingar. Det är en klar fördel att kunna påvisa att man har mål, och inte bara är ute efter att få en lön från arbetsgivaren. Vissa på att du kan och att du vill, samt hur en praktikplats kan gagna både dig och företaget.

Yrkeserfarenheter
Lista alla yrken och praktikplatse du haft i olika tidsperioder (i år), vilka slags tjänster du haft, vilka företag eller organisationer det var du arbetade på, vilka arbetsuppgifter tjänsterna inneburit och framförallt alla framgångar du haft. Försök att vara så detaljerad som möjligt, företagets inriktning, antal anställda på företaget, antal underställda du hade i befattningen, större kunder till företaget m.m.

Utbildning
Här ska du lista alla de utbildningar du gått. Börja med den senaste (eller pågående) och gå bakåt i tiden. Ta med både längre och kortare utbildningar, och glöm inte att ta med om du har gått några internutbildningar osv.

För varje utbildning notera: Skolans eller utbildarens namn, under vilken tidsperiod du studerade (om det är en kort utbildning notera även antal veckor eller månader utbildning pågick), utbildningens eller examens namn (använd ett namn som beskriver vad du studerat snarare än ett formellt kursnamn), beskriv det viktigaste innehållet i utbildningen, t ex ämnen, specialisering, examensuppsats m.m. Tillsammans med detta kan du också lista dina språkkunskaper. Börja med det språk du kan bäst. Notera på varje språk: Språkets namn, den nivå du behärskar språket på (använd omdömena flytande, bra eller grundläggande). Språkliga krav ställs ofta under en praktik, så det är bra att lyfta fram detta.

It-kunskaper
I dag är datakunskaper mycket viktigt. Lista därför din IT-kompetens inom t ex ordbehandling, kalkyl, mailprogram, databaser, nätverk m.m. Notera på varje: benämning, t ex programmets eller programmeringspråket, din nivå (Använd dig av omdömena avancerade, bra eller grundläggande kunskaper), erfarenhet, ange din utbildning eller hur du har använt dig av din kompetens i yrkeslivet eller privat.

Övrigt
Här kan du nämna andra saker som du har gjort som du tycker påverkar ditt CV på ett positivt sätt, t ex om du har arbetat ideellt eller arbetat extra under studietiden. Andra saker som kan tas upp här är om du har gjort militärtjänstgöring, haft förtroende uppdrag, om du har körkort osv. Har du vunnit utmärkelser eller har intyg som positivt påverkar din ansökan så kan de också nämnas här.

Referenser
Oftast anger man inte sina referenser i de ansökningshandlingar man skickar in på ett jobb, utan skriver att man kan ta med en lista på referenterna vid anställningsintervjun. Detta för att ”spara” på sina referenser till det dyker upp ett arbete som du har stor chans att få (ett du blir kallad till intervju för). Referenser är bra på flera sätt, i första hand kan de berätta om dig till en framtida arbetsgivare, dessutom vet de om att du söker jobb och kan ha dig i åtanke om de själva eller någon de känner skulle behöva anställa. Lista dina referenser och ange: Namn, position, företag eller organisation, telefonnummer. Kom dock ihåg: Referentens kännedom om dig är viktigast, inte befattning! Exempel på referenter kan vara; personer utanför familjen, arbetsledare, lärare, arbetskamrater, styrelsemedlem i förening eller vänner.

Detta var en genomgång av de stycken som är viktiga att ha med i ditt CV för praktik.