Praktikant till Sveriges ambassad i Kual...
Sveriges ambassad i Kuala Lumpur, Malaysia, söker två praktikanter för höstterminen 2009. Ambassaden har tre utsända svenskar och vi erbjuder våra praktikanter under hösten möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad samt stor insikt i EU-arbetet under ordförandeskapet....
Två praktikanter till Sveriges Generalk...
Generalkonsulatets uppgifter är dels att sprida information om Sverige och främja näringslivssamarbete, dels konsulära ärenden (främst pass- och viseringshantering) och bistånd till svenska medborgare i västra USA. Miljöteknik, bioteknik, IT och de kreativa industrierna (film, musik och design)...
Oxford Research söker svenska praktikan...
Vem är vi? Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag som arbetar både mot den nordiska och europeiska marknaden. Vi är specialister inom samhällspolitiska analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:
Praktik på Sveriges ambassad i Berlin h...
Ambassaden i Berlin erbjuder praktikplatser för höstterminen 2009 med start i början av september. Praktikplatserna återfinns på någon av ambassadens enheter: Politiska och ekonomiska enheten Enheten för press, information och näringslivsfrågor Kulturenheten Administrativa och konsulära enheten
Praktiktjänstgöring på ambassaden i R...
Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor...
Svenska ampassaden i Peking...
Sveriges ambassad i Peking är en stor ambassad med 50 medarbetare varav tjugotalet är utsända svenskar. Vi söker nu en praktikant för höstterminen 2009.
Amnesty International – praktikant...
I foråret 2009 starter den globale kampagne mod fattigdom – Demand Dignity. Kampagnen vil bygge på, at der er behov for et massivt skift i forståelsen, således at fattigdom forstås og behandles som skabt og forværret af menneskerettighedskrænkelser.
Acne Internship within the PR-department...
Acne is a Swedish fashion brand that designs, markets and distributes high end denim and fashion. The company was born out of a fusion between fashion and denim and has embraced its heritage in the area ever since inception.Acne’s products are sold at more than 700 retailers in 40 countries around...
Acne Internship at the Oslo Office...
Acne is a Swedish fashion brand that designs, markets and distributes high-end denim and fashion. The company was born out of a fusion between fashion and denim and has embraced its heritage in the area ever since inception.Acne is widely recognized as one of the world’s most progressive fashion...
Praktik på Exportrådet i Australien...
Exportrådet: Exportrådet i Australien utför i princip alla tjänster som syftar till att etablera och utveckla ett företag och dess produkter, tjänster och idéer på den australiensiska marknaden. Inom Exportinformation, som är statligt finansierad, informerar vi svenska företag om den australiensiska...