Mäklarpraktik i Stockholm – Erik ...
Studerar du till fastighetsmäklare och börjar fundera över din praktik? Vi erbjuder praktik fortlöpande till de studenter som vi sedan avser anställa som mäklare. Det är dock upp till dig att under praktiken visa att du förtjänar en plats som mäklare hos oss efter avslutad praktik. För...
Skanska...
God handledning, personlig utveckling och stor säkerhet är våra mål när vi tar emot dig som praktikant här hos oss på Skanska. Vi jobbar hårt för att din praktiktid ska bli både lärorik och nyttig och för att du ska få en faktisk bild av hur det är att arbeta på våra arbetsplatser. Vi...
Praktik vid Sveriges ambassad i Israel, ...
Sveriges ambassad i Israel erbjuder praktik för en högskolestuderande med inriktning på Mellanöstern under hösten  2009 med start i månadsskiftet augusti/september. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan...