Social Media Marketing Intern...
About us Young Internet GmbH is Europe’s leading website provider of children’s internet sites. The most well-known site, Panfu, has over 15 milion registered users, making it one of Europe’s largest internet platforms for children. Panfu is a multi-player online game which is monitored to ensure...
Svenska Handelskammaren i Nederländerna...
Svenska Handelskammaren i Nederländerna söker tre praktikanter för perioden 30 augusti 2010 – 17 december 2010 Praktiken är inriktad på främjande av svenskt näringsliv och sökande bör ha en bakgrund inom det kommersiella och ekonomiska området. Du bör studera företagsekonomi med inriktning...
Riksrevisionen erbjuder möjlighet till ...
Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning. Myndigheten leds av tre riksrevisorer och har ca 300 anställda. Riksrevisionens två huvuduppgifter är att granska hur effektiv...