SE FORUM söker praktikanter...
Om SE FORUM:  Social Entrepreneurship Forum grundades 2004 och är en ideell förening som arbetar för  att främja och sprida kunskap om socialt entreprenörskap. Vår vision är en värld utan fattigdom, sociala orättvisor och  hot mot miljön. Vi tror på socialt entreprenörskap som en väg...
Praktikant till International Business D...