Praktikplats vid Sveriges ambassad i Vil...
Ambassaden i Vilnius, Litauen, söker en praktikant för höstterminen 2011. Vi erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk ambassad. Uppgifter: I första hand rapportering i inrikes- och utrikespolitiska frågor, energifrågor, Östersjöfrågor, bevakning...
Praktik på ambassaden i Rom...
Ambassaden erbjuder under både höst- och vårterminen tre oavlönade praktikplatser i Rom för studenter med svenskt medborgarskap som är inskrivna vid svenskt eller utländskt universitet/högskola.. Tiden för praktiken är normalt motsvarande tiden för en termin vid ett svenskt universitet, men...
Praktik vid ambassaden i Riga hösttermi...
Studenter med företrädesvis statsvetenskaplig/ekonomisk inriktning är välkomna att ansöka om praktikplats vid ambassaden i Riga höstterminen 2010. Som praktikant vid ambassaden i Riga får Du en god inblick i verksamheten vid en utlandsmyndighet och Du kommer att få arbeta med många varierande...
Praktik på Sveriges ambassad i Berlin v...
Ambassaden i Berlin erbjuder 4 st praktikplatser för vårterminen 2010 med start omkring den 25 januari. Praktikplatserna är aktuella för sökande med studiebakgrund i statsvetenskap, ekonomi eller juridik; medie- och kommunikationsvetenskap, informationsvetenskap, journalistik eller motsvarande;...
Praktiktjänstgöring vid ambassaden i R...
Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor...
Praktik vid Sveriges ambassad i Israel, ...
Sveriges ambassad i Israel erbjuder praktik för en högskolestuderande med inriktning på Mellanöstern under hösten  2009 med start i månadsskiftet augusti/september. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan...
Praktik på Sveriges ambassad i Lissabon...
Den handledda praktiken kommer bl.a. innefatta förberedelse av rapporter, PM och underlag inom områden såsom politik, ekonomi, och EU-samarbete samt andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis Sverigefrämjande och administration. Mot bakgrund av det kommande svenska EU ordförandeskapet...
Praktik på Sveriges ambassad i Berlin h...
Ambassaden i Berlin erbjuder praktikplatser för höstterminen 2009 med start i början av september. Praktikplatserna återfinns på någon av ambassadens enheter: Politiska och ekonomiska enheten Enheten för press, information och näringslivsfrågor Kulturenheten Administrativa och konsulära enheten
Praktiktjänstgöring på ambassaden i R...
Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor...
Svenska ampassaden i Peking...
Sveriges ambassad i Peking är en stor ambassad med 50 medarbetare varav tjugotalet är utsända svenskar. Vi söker nu en praktikant för höstterminen 2009.