Svenska ampassaden i Peking...
Sveriges ambassad i Peking är en stor ambassad med 50 medarbetare varav tjugotalet är utsända svenskar. Vi söker nu en praktikant för höstterminen 2009.