KPMG Global Internship Programme...
Du börjar med en månads praktik i Sverige där du får jobba med ett eller flera stora internationella bolag. Sedan får du granska bolag i det land där du tillbringar den andra månaden av din praktik. Du får praktisera dina kunskaper inom företagsekonomi och får en känsla för hur det är...