Två praktikplatser vid Sveriges ambassa...
Praktikanterna ska få en så allsidig bild som möjligt av arbetet på en svensk utlandsmyndighet. Den ena praktikanttjänsten kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till politisk och ekonomisk rapportering, handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt konsulära ärenden. Den...
SIDA Praktik vid internationella organis...
SIDA söker ett antal praktikplatser runt om i världen. De flesta av dessa är oavlönade, men i gengäld får du möjlighet att få inblick i några av världens största NPOs, såsom FN. För mer information klicka här