Riksrevisionen erbjuder möjlighet till ...
Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning. Myndigheten leds av tre riksrevisorer och har ca 300 anställda. Riksrevisionens två huvuduppgifter är att granska hur effektiv den...
Praktik på AGoodId...
Är du intresserad av att praktisera på AGoodId?