Praktik vid Sveriges ambassad i Israel, ...
Sveriges ambassad i Israel erbjuder praktik för en högskolestuderande med inriktning på Mellanöstern under hösten  2009 med start i månadsskiftet augusti/september. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan...
Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambas...
Sveriges ambassad i Canberra erbjuder två praktikplatser varje vår- och hösttermin (20 veckor), en på politiska samt en på konsulära avdelningen. Praktikplats politiska avdelningen De huvudsakliga uppgifterna är att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering och i handläggningen...