Internship – World Food Programme Nordic Office

From 25 July 2011 – 31 January 2012 World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian agency fighting hunger worldwide. In 2011 we expect to reach more than 90 million people with food assistance in over 70 countries. WFP is part of the United Nation system and voluntarily funded. WFP...

Dags att söka utlandspraktik med IM hösten 2011!

Inför höstterminen 2011 erbjuder IM 11 praktikplatser på våra utlandsfält. Syftet med programmet är att praktikanterna ska: Lära sig mer om hur utvecklingssamarbete går till i praktiken Få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i fält Informera och kommunicera sina upplevelser efter...

Praktiktjänstgöring på Sveriges ambassad i London, 4 platser

1. Praktik på sektionen för politik och ekonomi Praktikanten kommer under handledning att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering. En hel del av arbetet rör EU-frågor. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att: - samla och sammanställa information via media och internet som underlag...

Två praktikplatser vid Sveriges ambassad i Kairo hösten 2010

Praktikanterna ska få en så allsidig bild som möjligt av arbetet på en svensk utlandsmyndighet. Den ena praktikanttjänsten kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till politisk och ekonomisk rapportering, handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt konsulära ärenden. Den...

3 Internships – WFP Nordic Office

From February 1st 2010 to August 6th 2010 World Food Programme (WFP) is the food aid agency of the United Nations, annually providing food assistance to more than 100 million people worldwide. WFP Nordic Office is based in Copenhagen and is responsible for advocacy and outreach activities across the...

Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Rom

Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor...

Migrationsverket erbjuder möjlighet till praktik

Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige, inom EU och internationellt. Vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder de asylsökande...

Internships at UNU-ONY

The United Nations University Office at the United Nations, New York (UNU-ONY) recruits Junior Professional Fellows (JPFs) for two sessions each year running from August to January, and February to July. The internship title, ”Junior Professional Fellows” reflects the high level of responsibility...

Söker du praktikplats? Greenpeace Stockholm

Söker du praktikplats? Greenpeace Stockholm
Vi arbetar med begränsade resurser och kan tyvärr endast erbjuda plats åt praktikanter med påbörjad relevant högskoleutbildning eller med motsvarande kunskaper. Vi får alltid fler ansökningar än vi kan erbjuda platser! Vi är glada över alla ekologiskt engagerade som vill praktisera på...

Exportrådet i Indien söker praktikanter hösten 2009 till kontoret i New Delhi Indien

Allmänt om Exportrådet Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Våra tjänster syftar till att etablera och utveckla svenska företag och dess produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling...