CRCC Asia söker studenter för praktik i Peking 2011.

Du kommer att bli placerad på ett företag i Peking och kan välja om du vill göra praktik i 1 eller 2 månader. Det finns många branscher att välja på, bl.a. juridik, finanser, marknadsföring, PR, reklam, energi, teknik etc. Exempel på arbetsuppgifter är: research, skriva rapporter, ge presentationer,...

Internationell praktik inom marknadsföring och försäljning

Information om oss: Nal von Minden är ett ungt och dynamiskt företag som distribuerar diagnostiska snabbtester för professionell användning i hela Europa. Vårt mål är att bli marknadsledande på diagnostiska produkter, något vi jobbar på att uppnå genom strategiska allianser med utvalda partners. Nal...

Riksrevisionen erbjuder möjlighet till praktik

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning. Myndigheten leds av tre riksrevisorer och har ca 300 anställda. Riksrevisionens två huvuduppgifter är att granska hur effektiv...

Praktiktjänstgöring på Sveriges ambassad i London, 4 platser

1. Praktik på sektionen för politik och ekonomi Praktikanten kommer under handledning att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering. En hel del av arbetet rör EU-frågor. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att: - samla och sammanställa information via media och internet som underlag...

Två praktikplatser vid Sveriges ambassad i Kairo hösten 2010

Praktikanterna ska få en så allsidig bild som möjligt av arbetet på en svensk utlandsmyndighet. Den ena praktikanttjänsten kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till politisk och ekonomisk rapportering, handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt konsulära ärenden. Den...

Praktikplats – AD/Designer till Bredband2

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar samt till företag. Bolaget är en av Sveriges största operatörer...

Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Rom

Ambassaden i Rom erbjuder periodvis universitets- och högskolestuderanden med svenskt medborgarskap möjlighet till praktik (max 6 månader) vid dess bilaterala avdelning. Praktiken omfattar alla på en ambassad förekommande arbetsuppgifter såsom rapportering, Sverigefrämjande, konsulära frågor...

INTERNSHIP AT THE IKEA MARKETING DEPARTMENT, UK

The external communication team at IKEA UK is looking for an intern who wants to work with us during autumn 2009. The team works with a variety of projects targeted towards the UK customers, for instance print ads, branding activities etc. The intern will be expected to carry out various tasks within...

Mäklarpraktik i Stockholm – Erik Olsson

Mäklarpraktik i Stockholm – Erik Olsson
Studerar du till fastighetsmäklare och börjar fundera över din praktik? Vi erbjuder praktik fortlöpande till de studenter som vi sedan avser anställa som mäklare. Det är dock upp till dig att under praktiken visa att du förtjänar en plats som mäklare hos oss efter avslutad praktik. För...

Skanska

God handledning, personlig utveckling och stor säkerhet är våra mål när vi tar emot dig som praktikant här hos oss på Skanska. Vi jobbar hårt för att din praktiktid ska bli både lärorik och nyttig och för att du ska få en faktisk bild av hur det är att arbeta på våra arbetsplatser. Vi...